x

Üye Derneklerimiz

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD)

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED)

Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD)

Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT)

Erzurum Sağlık Turizmi Derneği

İzmir Sağlık Turizmi Derneği (İZSATU)

Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD)

Konya Sağlık Turizmi Derneği

Afyonkarahisar Sağlık Turizmi Tanıtma ve Geliştirme Derneği (ASTTAD)

Uluslararası Akdeniz Sağlık Turizmi Derneği