x

Misyonumuz;

Ülkemizde sağlık turizmi konusunda sivil toplum kuruluşları ile aynı amaç doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak bir birliktelik oluşturmak düşüncesiyle tüm dünyadan ülkemize sürdürülebilir bir sağlık turizmi hareketliliğine öncülük etmeyi amaçlayan, etik ilkelere bağlı, akademik çalışmalarla birlikte ilerleyen, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen, dünyada sağlık turizmi konusunda ülkemizde en üst seviyelere çıkmasını sağlamak amacıyla öncülük eden bir kuruluş olmak.

Vizyonumuz;

Sağlık turizmi alanında akademik çalışmalar yaparak ülkemizdeki sağlık turizmi alt yapısını bilimsel olarak ortaya koymak.

Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin sahip olduğu insani, teknik, beşeri altyapının tanıtılmasına katkı sağlamak.

Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizdeki sağlık turizmi altyapısını en etkin ve ekonomik şekilde tanıtımını sağlamak.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası sağlık turizmi gelirlerinden çok daha fazla pay almasını sağlamak.

Ülkemizde sağlık turizmi konusunda ara elemanların yetişmesine katkı sağlamak.

Değerlerimiz;

Etik ilkelere bağlı kalmak, kamu ve özel sağlık ayrımı yapmaksızın ülkemizdeki sağlık turizmi ile ilgili tüm tesislerin tanıtımını eşit şekilde yapmak, bu sürece katkı sağlayacak tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak, yapılan tüm çalışmaları konunun taraflarıyla paylaşmak.

Biz Kimiz;

19 Mayıs 2017 tarihinde yedi bölgesel derneğin bir araya gelerek ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyelini etkin efektif bir şekilde tanıtılması, ülkemizde sağlık turizmi gelirlerinin arttırılması, sağlık turizmi ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılarak sürdürülebilir bir turizim çeşidi olması amacıyla federasyonlarma süreci başlatıldı. Yedi kurucu bölgesel dernekten sonra diğer dernekler ve temsilciliklerle birlikte ülkemiz genelinde 21 bölgede temsil edilen güçlü bir federasyon haline gelmiştir. Burada amaçlarımız; sağlık turizmi konusunda ülkemizi cazibe merkezi haline getirecek her türlü fuar, kongre, çalıştay, sempozyum gibi organizasyonları yapmak, ülkemize sağlık turizmi konusunda uluslararası arenada en iyi şekilde objektif ilkelere dayalı ve herkesi kucaklayan tavrıyla tanıtımını sağlamak, sağlık turizmi alanında çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda öncülük etmek, ülkemizde sağlık turizmi ile ilgili oluşturulacak politikalarda doğru karar verilmesini sağlayacak süreçleri tanımlamak, konuya taraf olan herkes ile işbirliğinde bulunarak çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmekte olacaktır. Hükümetimizin devletin bir politikası haline gelen sağlık turizmi ile ilgili olan herkes ile işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflemekteyiz.