x

Üye Derneklerimiz

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD)

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED)

Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD)

Erzurum Sağlık Turizmi Derneği

Afyonkarahisar Sağlık Turizmi Tanıtma ve Geliştirme Derneği (ASTTAD)

Uluslararası Akdeniz Sağlık Turizmi Derneği

Konya Sağlık Turizmi Derneği

Uluslararası GAP Sağlık Turizmi Derneği