x

Son yıllarda tüm dünyada  en çok dikkat çeken ve konuşulan konulardan birisi de sağlık turizmidir. Sektörün dünya genelinde 2010 yılı itibariyle yıllık  60 milyar doların üzerinde  brüt kar getirmesi dikkatlerin bu alana yönelmesindeki  rölü çok büyüktür. Sağlık turizminde ve özellikle medikal turizm konusunda Hindistan, Singapur, Tayland, Malezya, Brezilya, Güney Afrika, İsrail gibi birçok ülke yıllar öncesinden  aktif politikalar geliştirip uygulayarak, bu sektörde önemli ilerlemeler kaydettiler.

 Sağlık turizminin  Türkiyede  ciddi olarak ele alınması   2008 yılında  başlamış  , ancak  henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Turizm adası diye anılan  KKTC’ de ise konu sık sık gündeme gelmesine rağmen  sağlık turizmi konusunda henüz büyük  somut  adımlar atılmış değildir. Sağlık turizminin önemini kavrayabilsek, turizmde yepyeni bir sayfa açılacak.

Sağlık Turizmi nedir ve neden önemli ?

Turizmin bir alternatif modeli olarak literatüre giren “sağlık turizmi” en yalın haliyle; sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm olanaklarından yararlanılması olarak  tanımlanabilir.

Son yıllarda dünyada,  sağlık turizmine olan ilgi artışını,  ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle sağlıkta öncü yabancı ülkelere erişimin kolay olması ,bilinçli sağlık tüketicilerinin ve yaşlı popülasyonun  artması , ülke ekonomisine katkısı ,Avrupa birliği kapsamında çeşitli teşviklerin verilmesi , sektörün dünya genelinde büyük oranda   kar payına sahip olması gibi nedenlere bağlayabilİriz.

Türkiye ‘de sağlık turizmi uygulamaları ;

Türkiyede sağlık turizmi alanındaki düzenlemeler ,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart 2010 tarih ve 18259 sayılı onayı ile Sağlık Turizmi birimi kurulmuş, bu birim bünyesinde yurtdışı koordinasyonu, sağlık turizmi, termal turizm, SPA-Wellness ve ileri yaş ve engelli turizmi bölümleri oluşturulmuştur (SB., 2012, 68). Sağlık turizmi birimi son olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma kapsamında Sağlık Turizmi Birimi, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı adını almış ve faaliyetlerini Medikal (Tıp) Turizmi, Termal Turizm, SPA-Wellness, İleri Yaş ve Engelli Turizmi ve Turistin sağlığı bölümleri ile devam etmektedir.

2013 yılında Türkiye ye  gelen turist sayısı 300.000 iken 2014 yılında bu sayı 400.000’e yükselmiştir (TÜRSAB, 2014:9) turist sayısı 2010 yılına göre 4 katına çıkarılmıştır.Coğrafyasıyla ,doğal kaynaklarıyla  ,iklimiyle sağlık turizmi için ideal bir ülke olan Türkiye’de  ,  gerekli yasal düzenlemeler için ,altyapıyı geliştirmek  ve eğitilmiş  insan kaynaklarını arttırmak için yoğun çalışmaların yapıldığını görüyoruz.

TC Kalkınma Planında Türkiye’nin Öncelikli Sağlık Turizmi Programları (2018) ile ; İleri yaş turizminde 750 milyon dolar, termal sağlık turizmden 3 milyar dolar, Medikal turizmde 5.6 milyar dolar gelir elde edilmesi ve medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması  hedeflenmektedir.

 

 

TURSAF ile ilgili birkaç söz;

Akademik danışma kurulunda görev aldığım , birçok önemli etkinliği imza atmış,  aktif çalışan bir federasyondan ; TURSAF tan bahsetmek istiyorum.Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu  (TURSAF) Yönetim Kurulu Başkanı  Dr. Tevfik Yazgan öncülüğünde,  bölgesel  temsiliyeti olan  21 sağlık turizmi derneğini çatısı altına toplamış bir federasyondur. TURSAF’ın  kurulma amacı Türkiyeyi cazibe merkezi haline getirecek her türlü fuar, kongre, çalıştay, sempozyum gibi organizasyonları yapmak,  sağlık turizmi konusunda uluslararası arenada en iyi şekilde  tanıtımı sağlamak, sağlık turizmi alanında çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda öncülük etmek,  sağlık turizmi ile ilgili oluşturulacak politikalarda doğru karar verilmesini sağlayacak süreçleri tanımlamaktır.

Adamız sağlık turizmi için  iklim ve lokasyon olarak avantajlara sahip  

TURSAF toplantılarına  ve diğer   bilimsel  sağlık turizmi kongrelerine  katıldığımda,  her toplantı sonrasında,  sağlık turizmi, özellikle de geriatri (ileri yaş ) turizmi için biçilmiş kaftan olan adamızda bu konuyla ilgili somut  büyük adımlar atmanın  zamanı gelmedi mi diye düşünmekten kendimi alamıyorum ? Elbette ki ülkemizde  bazı özel sağlık sektörleri, bazı üniversite hastaneleri  tarafından uluslararası  hasta kabulü yapılmaktadır . Özellikle  tüp bebek konusunda oldukça iyi bir noktaya gelinmiş olsa da  genel olarak sağlık turizmi konusunda  çok gerilerdeyiz . Bunu,  alt yapı eksiklikleri, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler , ilgili bakanlıklar  bünyesinde alt kurumların oluşturulmaması, KKTC ‘ye erişim konusundaki  politik sıkıntılar,   paydaşların kurumsalaşamaması, denetim eksikliği, eğitilmiş insan kaynağının azlığı   vb çözüm bekleyen pek çok problemin varlığına bağlayabiliriz. 

Adamızda,  eğitim  ve turizm sektörünün   yanında sağlık turizminin geliştirilmesi de ülke ekonomisi için çok önemli bir katmadeğer   olacaktır. Normal bir turistin ülkeye bıraktığı dövizin sağlık turisti için 6 -20 kat daha fazla  olduğu düşünüldüğünde bu alanı  daha fazla ciddiye almanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.  Ayrıca KKTC üniversitelerinde  Sağlık Bilimleri Fakültelerinin açılmasına öncülük eden ve özellikle  fizyoterapi ve rehabiltasyon, yaşlı bakımı, spor bilimleri ve daha birçok bölümü adaya ilk kez getiren bir akademisyen olarak,  son yıllarda  sağlık  mezunlarının sayısının  hızla artmasını ve iş bulma konusundaki zorlukları  endişeyle izlemekteyim.  Sağlık turizmi ile  özellikle  ileri yaş turizmı, engelli turizmi , spor turizmi , termal turizm ,spa- wellness turizmi ve rehabiltasyon hizmetleri  için   Sağlık Bilimleri Fakültesi  mezunlarına   geniş istihdam alanları da yaratılmış olacaktır. 

Medikal turizmini geliştirmenin  yanında , ülkemizin, coğrafyası ve  ekolojik yapısının  bizlere sunduğu talassoterapi (deniz kürleri tedavisi), helioterapi (güneş tedavisi), speleoterapi (mağara tedavisi), klimaterapi (iklim tedavisi) olanakları  ile rehabilitasyon  hizmetlerini birleştirerek sağlıklı yaşam adası projesini yaşama geçirmek  sağlık turizmi bağlamında  önemli bir adım olacaktır.

 

Kaynak : http://www.noktakibris.com/yazar-saglik-turizmi-icin-avantajimiz-cok….-463.html